نویسنده = امیر حسین علی بیگی
تعداد مقالات: 3
3. تأثیر عزت نفس و ویژگی های فردی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی

دوره 7، شماره 32، بهار 1394، صفحه 113-122

معصومه تقی بیگی؛ لیلا شرفی؛ امیر حسین علی بیگی