کلیدواژه‌ها = آموزش عالی کشاورزی
تعداد مقالات: 18
1. تأثیر قابلیت فرهنگی بر سرمایه فرهنگی دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان

دوره 11، شماره 51، زمستان 1398، صفحه 69-82

امیر نعیمی؛ بهزاد رنجبر؛ فرنوش نهاوندیان


2. الگوی مفهومی گسترش نمانام دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی

دوره 11، شماره 48، بهار 1398، صفحه 104-123

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ لقمان عباسی؛ مهنوش شریفی


3. تبیین سازوکارهای قابلیت ها و پیامدهای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران

دوره 10، شماره 47، زمستان 1397، صفحه 36-51

سهیلا پورجاوید؛ بهمن خسروی پور؛ امیرحسین علی بیگی


4. عنصرهای یادگیری تجربی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان

دوره 10، ویژه نامه، 1397، صفحه 76-91

جواد قاسمی؛ سید محمود حسینی؛ یوسف حجازی؛ حمید موحد محمدی


5. ویژگی‌های محیط یادگیری در نظام آموزش عالی کشاورزی صلاحیت محور

دوره 10، ویژه نامه، 1397، صفحه 109-122

عنایت عباسی؛ مهسا سعدوندی؛ همایون فرهادیان


6. عامل های موثر درچابک سازی مدیریت آموزش عالی کشاورزی ایران

دوره 10، شماره 44، بهار 1397، صفحه 109-126

سهیلا پورجاوید؛ بهمن خسروی پور؛ امیرحسین علی بیگی


9. بررسی شایستگی های مورد نیاز توسعه کارآفرینی پایدار در آموزش عالی کشاورزی

دوره 9، شماره 40، بهار 1396، صفحه 32-43

پریسا پای خسته؛ امیر علم بیگی؛ سیده سمیه بطحایی


10. سازوکارها و معیارهای کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه خبرگان کارآفرینی

دوره 8، شماره 38، پاییز 1395، صفحه 3-17

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


12. تأثیر درس های عملی کشاورزی درعملکرد دانشجویان علوم زراعی دانشگاه پیام نور دهلران

دوره 7، شماره 34، پاییز 1394، صفحه 28-39

فاطمه قربانی پیرعلی دهی؛ اقدس ولی زاده


13. نقش مؤلفه های تاثیر گذار بر تحول آفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

دوره 7، شماره 33، تابستان 1394، صفحه 122-136

ندا علیزاده؛ حسن صدیقی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ مقصود فراست خواه


14. دیدگاه دانشجویان کارشناسی کشاورزی نسبت به تکلیف‌های درسی گروهی

دوره 7، شماره 32، بهار 1394، صفحه 56-69

ناصر زمانی؛ سمانه ابراهیمی؛ فریده بهرامی


16. مولفه‌های توسعه‌ی آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی

دوره 7، شماره 32، بهار 1394، صفحه 96-112

محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبداله زاده


17. عامل‌های مؤثر بر علاقه و استعداد تحصیلی دانشجویان رشته‌های کشاورزی

دوره 6، شماره 30، پاییز 1393، صفحه 16-30

منصور شاه‌ولی؛ احمد عابدی سروستانی