دوره و شماره: دوره 10، شماره 44، بهار 1397، صفحه 1-167 
1. تاثیر آموزش‌های کاردانی علمی-کاربردی در کسب مهارت‌های شغلی دانش‌آموختگان مرکز آموزش عالی امام خمینی

صفحه 3-19

ندا علیزاده؛ حسن علی پور؛ سید داود حاجی میررحیمی؛ سید جلال الدین بصام؛ عبداله مخبر؛ امیر حاجی احمدی


8. عامل های موثر درچابک سازی مدیریت آموزش عالی کشاورزی ایران

صفحه 109-126

سهیلا پورجاوید؛ بهمن خسروی پور؛ امیرحسین علی بیگی


10. عامل‌های مؤثر بر نگرش دانش‌جویان کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی نسبت به اشتغال در مناطق روستایی

صفحه 149-167

امید جمشیدی؛ ابوالمحمد بندری؛ اصغر باقری؛ عباس نوروزی؛ محمدجواد سبحانی