دوره و شماره: دوره 10، ویژه نامه، 1397، صفحه 1-122 (ویژه نامه هفتمین کنگره آموزش وترویج کشاورزی ایران- دانشگاه بوعلی همدان) 
1. آسیب‌شناسی نشر یافته‌های پژوهشی کشاورزی

صفحه 3-17

مسعود بیژنی؛ فرشاد مجیدی؛ عنایت عباسی


6. عنصرهای یادگیری تجربی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان

صفحه 76-91

جواد قاسمی؛ سید محمود حسینی؛ یوسف حجازی؛ حمید موحد محمدی