دوره و شماره: دوره 10، شماره 46، پاییز 1397، صفحه 1-176 
7. مدل شایسته سالاری مدیران مراکز آموزش های علمی کاربردی و مهارتی وزارت جهادکشاورزی

صفحه 107-124

محمدرضا شیرزادی؛ محمدصادق ضیایی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ سودابه جلیلی


9. منطق برنامه درسی گرایش علمی کاربردی کشاورزی با رویکرد کارآفرینی

صفحه 145-163

حسین نیک فرجام؛ علی حسینی خواه؛ عفت عباسی؛ مسعود گرامی پور