تعداد مقالات: 236
128. رابطه‌ی مولفه‌های سرمایه‌ی‌ روان‌شناختی و ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دوره 9، شماره 40، بهار 1396، صفحه 68-83

محمدشریف شریف زاده؛ محمدهادی پهلوانی؛ غلامحسین عبدالله زاده


129. عامل های اثرگذار بر نیت خود اشتغالی در میان دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رامین خوزستان

دوره 9، شماره 41، تابستان 1396، صفحه 68-78

یوسف آزادی؛ مسعود یزدان پناه؛ بهمن خسروی پور


130. مدل اندازه گیری ساختاری انتقال دانش موسسات و مراکز تحقیقات کشاورزی با آموزش از راه دور

دوره 7، شماره 35، زمستان 1394، صفحه 71-81

شعبانعلی نوروزی؛ حبیب اله نجفی هزارجریبی؛ مهران فرج الهی؛ محمد رضا سرمدی


131. تأثیر دوره‌های آموزشی ترویجی بر توانمندی اقتصادی زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد استان سمنان

دوره 11، شماره 49، تابستان 1398، صفحه 71-90

شهرام مقدس فریمانی؛ مهدیه السادات میرترابی


132. تنگناها و چالش‌های اشتغال دانش‌‌آموختگان کشاورزی از دیدگاه مدیران اجرایی

دوره 7، شماره 33، تابستان 1394، صفحه 73-83

نعیمه زلالی؛ بهمن خسروی پور؛ عادل زارع


133. مؤلفه‌های اثرگذار بر آگاهی‌ زیست‌محیطی هنرجویان کشاورزی

دوره 8، شماره 37، تابستان 1395، صفحه 73-84

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ اسماعیل اخبار؛ علی شمس


134. الگوی آموزش بهره برداران در وزارت جهاد کشاورزی (سال 1395)

دوره 9، شماره 43، زمستان 1396، صفحه 73-89

عباس عباس پور؛ یحیی مهاجر؛ حسن اسد زاده؛ مجتبی رجب بیگی؛ بیژن جهان پناه


136. وضعیت مولفه های فراشناخت در بین دانشجویان کشاورزی استان خوزستان

دوره 10، شماره 44، بهار 1397، صفحه 74-96

معصومه تقی بیگی؛ مسعود برادران


137. تأثیر سرمایه ارتباطی و انسانی در عملکرد مرکزهای آموزش عالی جهاد کشاورزی از دیدگاه مدرسان

دوره 11، شماره 48، بهار 1398، صفحه 75-87

ارسلان ایرجی راد؛ ماه منیر تیمورزاده نمینی


138. عنصرهای یادگیری تجربی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان

دوره 10، ویژه نامه، 1397، صفحه 76-91

جواد قاسمی؛ سید محمود حسینی؛ یوسف حجازی؛ حمید موحد محمدی


139. بررسی مؤلفه های آموزشی مؤثر بر توانایی های کارآفرینانه دانشجویان آموزشهای علمی کاربردی کشاورزی

دوره 10، شماره 45، تابستان 1397، صفحه 77-85

مجتبی ایلخانی؛ فرهاد لشگرآرا؛ مجیدرضا خداوردیان


140. نیازسنجی آموزشی دوره‌های مهارت‌آموزی کشاورزی ارگانیک برای بهره‌برداران استان بوشهر

دوره 11، شماره 51، زمستان 1398، صفحه 83-108

نوذر منفرد؛ مهسا فاطمی؛ کورش رضائی مقدم؛ شهرام مقدس فریمانی؛ پرویز بیات؛ مهناز امیر امینی خلف لو


141. بررسی تطبیقی شایستگی‌های حرفه‌ای دانش‌آموختگان رشته گیاهان دارویی مرکز آموزش عالی امام خمینی با نیاز بازار کار

دوره 10، شماره 47، زمستان 1397، صفحه 84-107

نعیمه زلالی؛ سعید محمدزاده؛ مسعود برادران؛ شهرام مقدس فریمانی


142. مدل پذیرش کشاورزی ارگانیک در دهستان سراب نیلوفر (بالادربند) کرمانشاه

دوره 10، شماره 46، پاییز 1397، صفحه 90-106

موسی اعظمی؛ سعید هدایتی نیا؛ محمد جواد مصطفوی


144. اثربخشی خدمات آموزشی ترویج در تعاونی‌های کشاورزی استانهای تهران و البرز

دوره 7، شماره 32، بهار 1394، صفحه 56-69

فائزه هاشمی؛ ایرج ملک محمدی؛ حمید موحد محمدی


145. نگرش دانش آموختگان رشته های کشاورزی استان تهران نسبت به طرح کارورزی

دوره 6، شماره 31، زمستان 1393، صفحه 71-80

رمضانعلی خدابنده لو؛ محمد چیذری


147. انگیزه های مهارت آموزان برای شرکت در دوره های فنی و حرفه ای کشاورزی شهرستان کرمانشاه

دوره 6، شماره 30، پاییز 1393، صفحه 77-88

طاهره ملکی؛ خدیجه مرادی؛ نسترن حیدری؛ مریم متقی؛ نادر نادری


148. رفتار اطلاع‌یابی آموزشگران مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان فارس در فعالیت‌های آموزشی- پژوهشی

دوره 8، شماره 36، بهار 1395، صفحه 77-89

سعید فعلی نهاوند؛ انسیه کریمی؛ سلیمان رسولی اذر


149. رابطة سرمایة اجتماعی با قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 38، پاییز 1395، صفحه 78-89

حجت شکیبا؛ سید یوسف حجازی؛ سید محمود حسینی