نویسنده = عبدالحمید پاپ زن
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر آموزش های چندرسانه ای در آموزش کشاورزی شهری کرمانشاه

دوره 10، شماره 47، زمستان 1397، صفحه 3-14

سمیرا زردویی؛ عبدالحمید پاپ زن