اهداف و چشم انداز

حوزه و تخصص نشریه

فصل نامه مدیریت آموزش کشاورزی با هدف بالابردن سطح علمی­ کشور در زمینه­ ی مبانی نظری و کاربردی مدیریت آموزشی الگوهای نظری، بهترین تجربیات ملی و بین المللی، عامل­ های دخیل در آموزش و فناوری آموزشی درآموزش کشاورزی  اقدام به بررسی و چاپ دستاوردهای علمی محققان می‌نماید. این نشریه تلاش دارد تا افزون بر انتشار جدیدترین دستاوردهای تحقیقات در زمینه­ های برشمرده، زمینه حمایت از انجام پژوهش­ ها و پایان نامه­ های هدفمند را برای دانشجویان و پژوهشگران فراهم آورد و در نهایت، چشم انداز روشن و مشخصی را برای برنامه­ ریزان و سیاستگذاران و سایر علاقه­ مندان در تحقق کشاورزی دقیق و جدید در کشور هم­گام با کشورهای پیشرو فراهم نماید.

فصل نامه مدیریت آموزش کشاورزی مقاله‌های برگرفته شده از دست­آوردهای تحقیقاتی را در زمینه آموزش های رسمی و یا ترویج کشاورزی آموزش های غیر رسمی باشند، نیز مقاله‌هایی که جنبه ی بین رشته‌ای داشته و نظام آموزش کشاورزی را مورد توجه قرار داده باشند برای نشریه می پذیرد به این شرط که پیش تربرای نشریه علمی دیگری (داخلی یا خارجی) فرستاده نشده باشد یا به چاپ نرسیده باشد. مقاله­ هایی آموزش­ی که جنبه­ ی کاربردی آنها محرز بوده و به تولید پایدار محصول­ های کشاورزی کمک نمایند درکانون توجه هیئت تحریریه بوده و درالویت  نشریه قرار می گیرند.

 

پایه هدف­ های کلان این فصل نامه علمی-پژوهشی عبارتنداز:

1-     نشر دست­ آوردهای تحقیقات در مدیریت آموزش کشاورزی

2-     تبادل دانش و اطلاعات بین مرکزهای تحقیقاتی و دانشگاهی کشور و ترویج یافته های علمی در مدیریت آموزش کشاورزی

3-     رفع مانع­ های پیشرفت و توسعه­ ی دانش در مدیریت آموزش کشاورزی

4-     بازتاب وتبیین­ کارکرد مدیریت آموزش­ کشاورزی در برنامه­ های توسعه ­ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

5-     نشر نتیجه­ ی کاربرد نظریه ­های علمی، تجربه ­ها و دیدگاه­ های صاحب نظران و فعالان آموزش ­های کشاورزی

اولویت های فصل نامه:

محورهای مطرح درمحدوده­ ی وظایف و هدف­ های این فصل نامه در زمینه­ ی مدیریت آموزش ­کشاورزی به شرح زیر می­ باشند.

-          آموزش­ های رسمی و غیر رسمی کشاورزی

-          آموزش کشاورزی به بهره برداران و کارکنان

-          آموزش­ های کاردانش

-          سویگان آموزشی توسعه­ ی انسانی برای توسعه کشاورزی و منابع طبیعی

-          آموزش کشاورزی ویژه­ ی زنان روستایی

-          آموزش کشاورزی ویژه­ ی جوانان روستایی

-          آموزش کارآفرینی کشاورزی

-          آموزش حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی ومنبع­ های تولید در بخش کشاورزی

-          بهره­ گیری از موفقیت­ های شغلی دانش­ آموختگان کشاورزی

-          گسترش نقش المپیادهای کشاورزی و شناخت و پرورش استعدادهای برتر و خلاق کشاورزی

-          تجربه ­ی فن آوری های نوین و مفید آموزشی در کشاورزی

-          شناخت نقش و کارکرد عامل های موثر در رضایت شغلی هنرآموزان، اعضای هیأت علمی و پژوهشی آموزش کشاورزی