درباره نشریه

سرشت زندگی سازمانی در روزگار ما به گونه ای است که به نظر نمی رسد بتوان سازمان های اجتماعی و اقتصادی عصر اطلاعات را با آموزه های کهن کشاورزی اداره نمود. تحولات پی در پی و بی وقفه ای که متاثر از پیشرفت های علمی و دستاوردهای جدید فناوری در بخش کشاورزی است به پویایی و پیچیدگی محیط سازمان ها و موسسات افزوده است. در این شرایط لازم است رهبری و مدیریت به دست کسانی سپرده شود که اولاً درک صحیحی از شرایط جدید (پیرامون فنون و روش های علمی کاربردی در بخش کشاورزی) را داشته و ثانیاً از روش ها و شیوه های نوین مدیریت در این بخش بهره گیرند. در این راستا موسسه آموزش و ترویج  کشاورزی اقدام به تهیه فصل نامه حاضر نموده است.

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، مقالات تحقیقی را در زمینه  مدیریت آموزش کشاورزی و علوم وابسته به آن (منابع طبیعی، امور دام، شیلات، زراعت، باغبانی، دامپزشکی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و ماشین‌های کشاورزی و...) را برای بررسی و داوری می‌پذیرد. مشروط بر اینکه قبلا در جای دیگر به چاپ نرسیده و یا برای چاپ ارسال نشده باشند (و با رعایت شیوه نامه تهیه مقاله نگاشته شده باشد).