اصول اخلاقی انتشار مقاله

  • نشریه علمی – پژوهشی  پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی از ابتدا تا کنون سعی داشته است با رعایت کامل اخلاق علمی و اجرای کامل ضوابط نشریات علمی - پژوهشی کشور صرفاً به انتشار مقالات معتبر بپردازد.

    نشریه علمی، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی همواره سعی داشته است با رعایت کامل اخلاق علمی و اجرای کامل ضوابط نشریات علمی کشور صرفاً به انتشار مقاله های معتبر بپردازد.

    این نشریه درداوری مقالات هرگونه معیار غیرعلمی را حذف کرده و مبنای پذیرش و رد مقالات را صرفاً معیارهای دقیق اخلاق علمی قرار داده است. به منظور دستیابی به این مهم داوران مقاله ها در نشست شورای دبیران، بدون مشخص بودن نام نویسندگان انتخاب می شوند و داوری مقاله ها بدون نام، عنوان و منصب نویسندگان صورت می گیرد تا از این راه معیارهای اخلاق علمی در داوری به خوبی رعایت شود. نشریه مقاله های پژوهشگران را امانتی دانسته و در پاسداری از این امانت بیشینه­ی کوشش خود را به عمل می آورد.

    لذا در کنار سیاست­‌های اجرایی، به ابزاری جهت تقویت پشتوانه علمی این سیاست­‌ها و انعکاس یافته­‌های پژوهشی حاصل از این حرکت عظیم و نیز از طرفی، تعامل سازنده این وزارتخانه با محافل علمی از جمله دانشگاه­‌ها، بستری برای پیشبرد این اهداف در حوزه آموزش کشاورزی فراهم شده است.  این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می­‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.