اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 903
تعداد پذیرش 238
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 464
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 342

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 336
تعداد مشاهده مقاله 246227
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 290220
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 13 روز
درصد پذیرش 26 %