نویسنده = معین اکبرپور
تعداد مقالات: 1
1. انگیزه کشاورزان برای شرکت در برنامه‌های آموزشی مراکز جهاد کشاورزی: مورد مطالعه استان مازندران

دوره 8، شماره 39، زمستان 1395، صفحه 54-66

طاهر عزیزی خالخیلی؛ حمید کریمی گوغری؛ معین اکبرپور