نویسنده = عنایت عباسی
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی نشر یافته‌های پژوهشی کشاورزی

دوره 10، ویژه نامه، 1397، صفحه 3-17

مسعود بیژنی؛ فرشاد مجیدی؛ عنایت عباسی