نویسنده = خدابخش داودی نصر
تعداد مقالات: 1
1. متغیر های موثر بر استفاده روستاییان شهرستان ایلام از برنامه های رادیویی ترویج کشاورزی

دوره 9، شماره 42، پاییز 1396، صفحه 3-11

خدابخش داودی نصر؛ حسین آگهی؛ امیر حسین علی بیگی