نویسنده = طاهره زبیدی
تعداد مقالات: 1
1. دانش کارشناسان و محققان کشاورزی استان خوزستان نسبت به تغییراقلیم

دوره 9، شماره 42، پاییز 1396، صفحه 12-26

طاهره زبیدی؛ هاجر زائری؛ مسعود یزدان پناه