کلیدواژه‌ها = رفتار اطلاع‌یابی
تعداد مقالات: 1
1. رفتار اطلاع‌یابی آموزشگران مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان فارس در فعالیت‌های آموزشی- پژوهشی

دوره 8، شماره 36، بهار 1395، صفحه 77-89

سعید فعلی نهاوند؛ انسیه کریمی؛ سلیمان رسولی اذر