نویسنده = ناصر ذبیح اله نژاد
تعداد مقالات: 1
1. مدل یابی نیازهای آموزشی مهندسان ناظر کشت و تولید برنج شرکت های خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی استان مازندران

دوره 6، شماره 31، زمستان 1393، صفحه 18-28

علی اکبر عباسی رستمی؛ ناصر ذبیح اله نژاد؛ مهدی چرمچیان لنگرودی