نویسنده = مسلم سواری
تعداد مقالات: 2
1. چالش‌های تحقیقات کیفی از دیدگاه استادان و دانشجویان دکتری ترویج، آموزش و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

دوره 10، شماره 45، تابستان 1397، صفحه 98-115

علی اسدی؛ مسلم سواری؛ محمد شوکتی آمقانی؛ عبدالمطلب رضایی؛ ابوالفضل رنجبر؛ مجید زارعی


2. عامل‏های موثر برسطح دانش فنی تولیدکنندگان انار استان مرکزی

دوره 9، شماره 43، زمستان 1396، صفحه 104-117

محمد‌رضا شاه‌پسند؛ مسلم سواری