نویسنده = حمید بلالی
تعداد مقالات: 3
1. عامل های موثر بر مهارت کشاورزان در استفاده ی بهینه از منبع های آب کشاورزی شهرستان بهار، استان همدان

دوره 10، شماره 47، زمستان 1397، صفحه 15-35

رضا موحدی؛ نسرین قادری مقتدر؛ حمید بلالی؛ مریم شیرخانی


2. عامل‌های آموزشی-ترویجی موثر بر مدیریت آب کشاورزی در تولید سیب زمینی همدان

دوره 10، شماره 45، تابستان 1397، صفحه 1-19

رضا موحدی؛ فائزه گلی؛ حمید بلالی