نویسنده = پریسا نجفلو
تعداد مقالات: 4
2. علل ضعف دانش کشاورزی پایه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

دوره 7، شماره 35، زمستان 1394، صفحه 42-53

جعفر یعقوبی؛ پریسا نجفلو؛ میلاد صفری


4. نقش آموزش، ترویج و اطلاع رسانی در توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان

دوره 7، شماره 33، تابستان 1394، صفحه 97-110

امیر نعیمی؛ پریسا نجفلو؛ سید محمد جواد سبحانی