نویسنده = ارسلان ایرجی راد
تعداد مقالات: 4
1. اثربخشی آموزش‌های کسب و کار کشاورزی در کارآفرینی زنان روستایی

دوره 11، شماره 49، تابستان 1398، صفحه 3-16

نسرین رحمتی؛ ارسلان ایرجی راد؛ محمود منسوب بصیری


2. تأثیر سرمایه ارتباطی و انسانی در عملکرد مرکزهای آموزش عالی جهاد کشاورزی از دیدگاه مدرسان

دوره 11، شماره 48، بهار 1398، صفحه 75-87

ارسلان ایرجی راد؛ ماه منیر تیمورزاده نمینی


4. تأثیر آرزوهای شغلی از طریق یادگیری فردی بر انتخاب شغل دانشجویان رشته ی کشاورزی

دوره 9، شماره 40، بهار 1396، صفحه 112-122

ارسلان ایرجی راد؛ الهه ملک زاده نصرآبادی