کلیدواژه‌ها = هنرجویان کشاورزی
تعداد مقالات: 4
2. عامل‌های مؤثر بر نگرش زیست‌محیطی هنرجویان هنرستان‌های کشاورزی استان زنجان

دوره 10، ویژه نامه، 1397، صفحه 62-75

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ اسماعیل اخبار


3. مؤلفه‌های اثرگذار بر آگاهی‌ زیست‌محیطی هنرجویان کشاورزی

دوره 8، شماره 37، تابستان 1395، صفحه 73-84

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ اسماعیل اخبار؛ علی شمس