نویسنده = حمید موحد محمدی
تعداد مقالات: 7
1. مدل سرعت بخش رشد بوم سامانه کارآفرینی کشاورزی دانشگاهی از دیدگاه خبرگان کسب و کارهای نوپا

دوره 11، شماره 50، پاییز 1398، صفحه 39-59

حمید موحد محمدی؛ زهره معتمدی نیا؛ احمد رضوانفر؛ امیر علم بیگی؛ حسین مهدی زاده


2. شایستگی‌های حرفه‌ای اعضای هیات علمی کشاورزی و منابع طبیعی برای آموزش تنوع زیستی

دوره 11، شماره 49، تابستان 1398، صفحه 59-70

مونا بابایی؛ حمید موحد محمدی؛ امیر علم بیگی؛ احمد رضوانفر


3. راهبردهای حمایتی آموزش کارآفرینانه کشاورزی از دیدگاه خبرگان

دوره 11، شماره 48، بهار 1398، صفحه 17-29

حمید موحد محمدی؛ فرشته شاعری؛ امیر علم بیگی


4. مولفه‌های برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته ترویج و آموزش کشاورزی براساس رویکرد آموزش میان رشته‌ای

دوره 10، شماره 46، پاییز 1397، صفحه 125-144

زینب موذن؛ حمید موحد محمدی؛ احمد رضوانفر؛ یوسف حجازی


6. عنصرهای یادگیری تجربی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان

دوره 10، ویژه نامه، 1397، صفحه 76-91

جواد قاسمی؛ سید محمود حسینی؛ یوسف حجازی؛ حمید موحد محمدی


7. اثربخشی خدمات آموزشی ترویج در تعاونی‌های کشاورزی استانهای تهران و البرز

دوره 7، شماره 32، بهار 1394، صفحه 56-69

فائزه هاشمی؛ ایرج ملک محمدی؛ حمید موحد محمدی