نویسنده = زهرا هوشمندان مقدم فرد
تعداد مقالات: 7
1. عامل‌های مؤثر بر نگرش زیست‌محیطی هنرجویان هنرستان‌های کشاورزی استان زنجان

دوره 10، ویژه نامه، 1397، صفحه 62-75

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ اسماعیل اخبار


2. سازه‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی اثرگذار بر نیازهای آموزشی باغ‌داران شهرستان شازند

دوره 9، شماره 41، تابستان 1396، صفحه 53-67

محمود رساییان؛ علی شمس؛ حسن بیات؛ حلیمه رزمی؛ زهرا هوشمندان مقدم فرد


3. تاثیر انگیزه کامیابی، هوش هیجانی و خلاقیت بر پیشرفت تحصیلی هنرجویان هنرستان‌های کشاورزی استان زنجان

دوره 8، شماره 39، زمستان 1395، صفحه 41-53

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ علی شمس؛ اسماعیل اخبار


4. مؤلفه‌های اثرگذار بر آگاهی‌ زیست‌محیطی هنرجویان کشاورزی

دوره 8، شماره 37، تابستان 1395، صفحه 73-84

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ اسماعیل اخبار؛ علی شمس