نویسنده = marjan vahedi
تأثیر روش‌های آموزشی بر درک کشاورزان استان ایلام از پایداری زنجیره تأمین محصول‌های کشاورزی سالم

دوره 14، شماره 60، خرداد 1401، صفحه 134-160

آرزو پیروزه؛ رویا اشراقی سامانی؛ محمد باقر آرایش؛ مرجان واحدی


پیش ران ها و پسران های آموزشی مؤثر بر مدیریت توسعه ی شرکت های دانش بنیان کشاورزی غرب کشور

دوره 12، شماره 55، اسفند 1399، صفحه 9-37

گلاره جمشید نژاد؛ مرجان واحدی؛ علیرضا پورسعید؛ حامد چهارسوقی امین


تاثیر کارگاه آموزشی تولید گیاهان دارویی در اشتغال و پایداری معیشت یاریگران ترویج عشایر ایلام

دوره 12، شماره 54، آذر 1399، صفحه 53-66

طیبه چراغی؛ رویا اشراقی؛ علیرضا پورسعید؛ مرجان واحدی؛ محمدباقر آرایش


نیاز آموزشی کشاورزان شهرستان دشتی در تولید گوجه‌فرنگی ارگانیک

دوره 12، شماره 52، خرداد 1399، صفحه 138-156

مرجان واحدی؛ شهربانو حاجیانی؛ محمد باقر آرایش


نیاز آموزشی حفظ محیط زیست زنان روستایی شهرستان ایلام

دوره 8، شماره 39، اسفند 1395، صفحه 122-136

مرجان واحدی؛ سمیه سلیمان نژاد؛ همایون مرادنژادی،