نویسنده = marjan vahedi
تعداد مقالات: 2
1. نیاز آموزشی کشاورزان شهرستان دشتی در تولید گوجه‌فرنگی ارگانیک

دوره 12، شماره 52، بهار 1399، صفحه 138-156

مرجان واحدی؛ شهربانو حاجیانی؛ محمد باقر آرایش


2. نیاز آموزشی حفظ محیط زیست زنان روستایی شهرستان ایلام

دوره 8، شماره 39، زمستان 1395، صفحه 122-136

مرجان واحدی؛ سمیه سلیمان نژاد؛ همایون مرادنژادی،