دوره و شماره: دوره 11، شماره 50، پاییز 1398، صفحه 1-160 
1. راهبردهای اصلاح محیط فیزیکی آموزش باغبانی برای هنرجویان با نیازهای ویژه

صفحه 3-18

مهدی علیخانی دادوکلایی؛ محمد چیذری؛ مسعود بیژنی؛ عنایت عباسی


3. مدل سرعت بخش رشد بوم سامانه کارآفرینی کشاورزی دانشگاهی از دیدگاه خبرگان کسب و کارهای نوپا

صفحه 39-59

حمید موحد محمدی؛ زهره معتمدی نیا؛ احمد رضوانفر؛ امیر علم بیگی؛ حسین مهدی زاده


9. عامل‌های مؤثر بر عملکرد شغلی مروجان مسئول پهنه در استان گلستان

صفحه 145-159

محمد سبزه؛ محمودرضا چراغعلی؛ مختار مهاجر؛ غلامرضا خوش فر