دوره و شماره: دوره 11، شماره 51، اسفند 1398، صفحه 1-163 
نیازسنجی آموزشی دوره‌های مهارت‌آموزی کشاورزی ارگانیک برای بهره‌برداران استان بوشهر

صفحه 83-108

نوذر منفرد؛ مهسا فاطمی؛ کورش رضائی مقدم؛ شهرام مقدس فریمانی؛ پرویز بیات؛ مهناز امیر امینی خلف لو


عامل های موثر بر نیازهای آموزشی توت فرنگی‌کاران مازندران

صفحه 125-140

طاهر عزیزی خالخیلی؛ مهدی حدادی نژاد؛ میثم منتی زاده