نویسنده = یوسف حجازی
تعداد مقالات: 7
1. مولفه‌های برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته ترویج و آموزش کشاورزی براساس رویکرد آموزش میان رشته‌ای

دوره 10، شماره 46، پاییز 1397، صفحه 125-144

زینب موذن؛ حمید موحد محمدی؛ احمد رضوانفر؛ یوسف حجازی


2. عنصرهای یادگیری تجربی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان

دوره 10، ویژه نامه، 1397، صفحه 76-91

جواد قاسمی؛ سید محمود حسینی؛ یوسف حجازی؛ حمید موحد محمدی


4. بررسی عوامل موثر بر توسعه صلاحیت های حرفه ای آموزشگران ترویجی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری

دوره 9، شماره 40، بهار 1396، صفحه 56-67

سید یوسف حجازی؛ محمد علی نساجهای صرافی؛ اسماعیل آهنگری


5. رابطة سرمایة اجتماعی با قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 38، پاییز 1395، صفحه 78-89

حجت شکیبا؛ سید یوسف حجازی؛ سید محمود حسینی


7. سطح احساس مثبت از تدریس آموزشگران کشاورزی بر پایه احساس خودکارآمدی تدریس آنها

دوره 7، شماره 35، زمستان 1394، صفحه 107-124

امیر علم بیگی؛ پریسا پای خسته؛ سید یوسف حجازی