نویسنده = مسعود برادران
تعداد مقالات: 7
1. گرایش اشتغال به کشاورزی جوانان روستایی شهرستان باغملک بر پایه‌ی نظریه توسعه یافته رفتار برنامه‌ریزی شده

دوره 11، شماره 49، تابستان 1398، صفحه 29-45

آمنه سواری ممبنی؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود برادران؛ مسعود یزدان پناه


2. بررسی تطبیقی شایستگی‌های حرفه‌ای دانش‌آموختگان رشته گیاهان دارویی مرکز آموزش عالی امام خمینی با نیاز بازار کار

دوره 10، شماره 47، زمستان 1397، صفحه 84-107

نعیمه زلالی؛ سعید محمدزاده؛ مسعود برادران؛ شهرام مقدس فریمانی


3. عامل‌های مؤثر بر رضامندی آموزشی دانش‌جویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دوره 10، شماره 45، تابستان 1397، صفحه 21-40

بهمن خسروی پور؛ مسعود برادران؛ فاطمه رحیمی فیض آباد


4. تأثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دوره 8، شماره 36، بهار 1395، صفحه 44-54

مسعود برادران؛ فیض الله منوری فرد؛ لاله صالحی


6. ساز و کار اثرگذاری ادراک دانشجویان کشاورزی رامین خوزستان ازکیفیت خدمات آموزشی بر پیشرفت تحصیلی آنان

دوره 7، شماره 34، پاییز 1394، صفحه 65-77

فیض اله منوری فرد؛ مسعود برادران؛ لاله صالحی؛ بهنام همتی؛ میثم رافع