نویسنده = محمدشریف شریف زاده
تعداد مقالات: 6
1. الگوی مفهومی گسترش نمانام دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی

دوره 11، شماره 48، بهار 1398، صفحه 104-123

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ لقمان عباسی؛ مهنوش شریفی


2. الگوی مفهومی تشخیص فرصت کارآفرینان نوپای فناور دانشگاهی کشاورزی

دوره 10، شماره 45، تابستان 1397، صفحه 139-157

محمد اخلی؛ حسین دیده خانی؛ محمدشریف شریف زاده؛ سیدمحمدرضا حسینی


4. سازوکارها و معیارهای کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه خبرگان کارآفرینی

دوره 8، شماره 38، پاییز 1395، صفحه 3-17

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


5. عامل های پیش‌برنده توسعه کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان البرز

دوره 8، شماره 37، تابستان 1395، صفحه 5-20

محمد رضا محبوبی؛ عبدالرضا محمودی سرای؛ محمد مختارنیا؛ محمد شریف شریف زاده


6. مولفه‌های توسعه‌ی آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی

دوره 7، شماره 32، بهار 1394، صفحه 96-112

محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبداله زاده