نویسنده = امیر حسین علی بیگی
تعداد مقالات: 7
1. عامل‌های مؤثر در علاقه‌مندی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی به اشتغال در روستا

دوره 11، شماره 50، پاییز 1398، صفحه 60-73

فاطمه جوانبخت؛ امیرحسین علی بیگی


2. کارآموزی و عوامل بهبود آن از دید اعضای هیأت علمی، کارفرمایان و دانش‌جویان کشاورزی دانشکده‌های غرب کشور

دوره 10، شماره 45، تابستان 1397، صفحه 116-136

زهرا کرانی؛ کیومرث زرافشانی؛ امیرحسین علی بیگی؛ مریم حسینی لرگانی


3. بررسی تأثیر تعادل کار و زندگی بر رضایت شغلی و تعهد حرفه ای آموزشگران کشاورزی استان تهران

دوره 9، شماره 43، زمستان 1396، صفحه 1-16

آرزو رشیدی؛ امیرحسین علی بیگی؛ علی اصغر میرک زاده


4. متغیر های موثر بر استفاده روستاییان شهرستان ایلام از برنامه های رادیویی ترویج کشاورزی

دوره 9، شماره 42، پاییز 1396، صفحه 3-11

خدابخش داودی نصر؛ حسین آگهی؛ امیر حسین علی بیگی


5. عامل‌های مؤثر بر پذیرش مبارزه زیستی با کرم پیله‌خوار نخود در شهرستان کرمانشاه

دوره 9، شماره 41، تابستان 1396، صفحه 17-27

محبوبه خیراللهی؛ نسترن حیدری؛ امیر حسین علی بیگی


6. پسنده‌های دیدمانی کشاورزی اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی غرب کشور

دوره 8، شماره 36، بهار 1395، صفحه 106-118

ندا میرزایی؛ امیرحسین علی بیگی