دوره و شماره: دوره 14، شماره 61، مهر 1401، صفحه 1-154 
نیازسنجی آموزشی کشاورزان چغندرکار استان کرمانشاه با استفاده از مدل بوریچ و تحلیل کوادرانت

صفحه 25-40

نشمیل افشارزاده؛ عادل نعمتی؛ علی جلیلیان؛ زینب الله مرادی؛ غلامرضا صادقی


ارائه یک الگوی ساختاری توسعه مهارت‌های نرم بایسته در میان دانشجویان کشاورزی: یک رویکرد آمیخته

صفحه 81-99

عبدالرحیم غیاثی؛ امیر علم بیگی؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی؛ سید احمدرضا پیش بین


نظام نوین ترویج و توسعه رسانه های آموزشی ترویجی

صفحه 141-154

نصیبه پورفاتح؛ علی رضا سید اسحاقی؛ نرگس عظیمی