نویسنده = امیر علم بیگی
تعداد مقالات: 8
1. مدل سرعت بخش رشد بوم سامانه کارآفرینی کشاورزی دانشگاهی از دیدگاه خبرگان کسب و کارهای نوپا

دوره 11، شماره 50، پاییز 1398، صفحه 39-59

حمید موحد محمدی؛ زهره معتمدی نیا؛ احمد رضوانفر؛ امیر علم بیگی؛ حسین مهدی زاده


2. شایستگی‌های حرفه‌ای اعضای هیات علمی کشاورزی و منابع طبیعی برای آموزش تنوع زیستی

دوره 11، شماره 49، تابستان 1398، صفحه 59-70

مونا بابایی؛ حمید موحد محمدی؛ امیر علم بیگی؛ احمد رضوانفر


3. راهبردهای حمایتی آموزش کارآفرینانه کشاورزی از دیدگاه خبرگان

دوره 11، شماره 48، بهار 1398، صفحه 17-29

حمید موحد محمدی؛ فرشته شاعری؛ امیر علم بیگی


5. بررسی شایستگی های مورد نیاز توسعه کارآفرینی پایدار در آموزش عالی کشاورزی

دوره 9، شماره 40، بهار 1396، صفحه 32-43

پریسا پای خسته؛ امیر علم بیگی؛ سیده سمیه بطحایی


6. نقش مهارت های اشتغال در انگیزه تحصیلی دانشجویان کشاورزی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)

دوره 8، شماره 37، تابستان 1395، صفحه 49-62

امیر علم بیگی؛ رومینا امیری؛ سینا صاحبدل


7. سطح احساس مثبت از تدریس آموزشگران کشاورزی بر پایه احساس خودکارآمدی تدریس آنها

دوره 7، شماره 35، زمستان 1394، صفحه 107-124

امیر علم بیگی؛ پریسا پای خسته؛ سید یوسف حجازی