نویسنده = رضا موحدی
تعداد مقالات: 10
1. تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی در بهبود یادگیری دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

دوره 11، شماره 48، بهار 1398، صفحه 3-16

رضا موحدی؛ مسعود سامیان؛ نسیم ایزدی؛ مرجان سپه پناه


2. عامل های موثر بر مهارت کشاورزان در استفاده ی بهینه از منبع های آب کشاورزی شهرستان بهار، استان همدان

دوره 10، شماره 47، زمستان 1397، صفحه 15-35

رضا موحدی؛ نسرین قادری مقتدر؛ حمید بلالی؛ مریم شیرخانی


3. عامل‌های آموزشی-ترویجی موثر بر مدیریت آب کشاورزی در تولید سیب زمینی همدان

دوره 10، شماره 45، تابستان 1397، صفحه 1-19

رضا موحدی؛ فائزه گلی؛ حمید بلالی


5. بازدارنده‌های اشتغال دانش آموختگان کشاورزی

دوره 9، شماره 41، تابستان 1396، صفحه 79-95

رضا موحدی


8. موقعیت برنامه درسی کارآفرینی در دانشکده کشاورزی دانشگاه‌های بو‌علی سینا، رازی و کردستان

دوره 8، شماره 36، بهار 1395، صفحه 64-76

رضا موحدی؛ خدیجه حیدری ترازک؛ حشمت اله سعدی


9. نقش مولفه های فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

دوره 7، شماره 34، پاییز 1394، صفحه 16-27

رضا موحدی؛ فرشاد حمزه ای؛ علی اصغر میرک زاده؛ نادر نادری


10. رابطه شخصیت پویا و قصد کارآفرینانه‌ دانشجویان کشاورزی

دوره 7، شماره 34، پاییز 1394، صفحه 117-134

سعید کریمی؛ رضا موحدی؛ حشمت الله سعدی؛ احمد یعقوبی فرانی