دوره و شماره: دوره 10، شماره 47، زمستان 1397، صفحه 1-169 
4. چالش‌‌ها و راهبردهای جذب دانشجویان خارجی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

صفحه 52-65

مهدی شجاعی‌میاندرق؛ مسعود بیژنی؛ مهناز امیر امینی خلف لو


8. عامل های مؤثر بر به کارگیری موبایل در آموزش کشاورزی کشاورزان افرینه پلدختر

صفحه 128-138

محسن صبا؛ مهران فرج اللهی؛ محمود اکرامی؛ فروزان ضرابیان