تعداد مقالات: 226
151. متغیرهای مؤثر بر توسعه کارآفرینی در مرکزآموزش عالی امام خمینی

دوره 9، شماره 42، پاییز 1396، صفحه 88-104

سید داود حاجی میررحیمی؛ عبدالله مخبر؛ محمدرضا نوتاش


154. تاثیر باورهای انگیزشی بر خودانگیزی دانش آموزان هنرستان‌های کشاورزی استان‌های تهران و البرز

دوره 10، شماره 45، تابستان 1397، صفحه 86-97

امیر افضلی گروه؛ هاجر جوزا؛ مونا بابایی


156. مدل شایسته سالاری مدیران مراکز آموزش های علمی کاربردی و مهارتی وزارت جهادکشاورزی

دوره 10، شماره 46، پاییز 1397، صفحه 107-124

محمدرضا شیرزادی؛ محمدصادق ضیایی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ سودابه جلیلی


158. رفتار کشاورزان خرم‌آباد در بازیافت پسماندهای زراعی

دوره 11، شماره 48، بهار 1398، صفحه 88-103

رضوان قنبری؛ زینب فراشی؛ فاطمه ملکی فرد


159. رتبه‌بندی وضعیت موجود مؤلفه‌های مدل شایسته‌سالاری مدیران آموزشی، مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی

دوره 11، شماره 49، تابستان 1398، صفحه 91-111

محمدرضا شیرزادی؛ محمد صادق ضیایی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ سودابه جلیلی


164. دیدگاه دانشجویان کارشناسی کشاورزی نسبت به تکلیف‌های درسی گروهی

دوره 7، شماره 32، بهار 1394، صفحه 56-69

ناصر زمانی؛ سمانه ابراهیمی؛ فریده بهرامی


165. نقش آموزش، ترویج و اطلاع رسانی در توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان

دوره 7، شماره 33، تابستان 1394، صفحه 97-110

امیر نعیمی؛ پریسا نجفلو؛ سید محمد جواد سبحانی


166. سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی دانشگاه تربیت‌مدرس

دوره 7، شماره 34، پاییز 1394، صفحه 89-103

عنایت عباسی؛ پریسا نجفلو


167. کیفیت تدریس و نیازهای آموزشی هنرجویان هنرستان‌های کشاورزی استان فارس

دوره 7، شماره 35، زمستان 1394، صفحه 94-106

آذر اسکندری؛ مریم شریف زاده؛ ابوذر زارع


168. عامل های موثردر روشنگری کیفیت تدریس از دید اعضای هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دوره 8، شماره 36، بهار 1395، صفحه 90-105

معصومه تقی بیگی؛ بهمن خسروی پور؛ میثم رافع؛ نعیمه زلالی


175. عامل‏های موثر برسطح دانش فنی تولیدکنندگان انار استان مرکزی

دوره 9، شماره 43، زمستان 1396، صفحه 104-117

محمد‌رضا شاه‌پسند؛ مسلم سواری