تعداد مقالات: 236
102. سازه‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی اثرگذار بر نیازهای آموزشی باغ‌داران شهرستان شازند

دوره 9، شماره 41، تابستان 1396، صفحه 53-67

محمود رساییان؛ علی شمس؛ حسن بیات؛ حلیمه رزمی؛ زهرا هوشمندان مقدم فرد


104. انگیزه کشاورزان برای شرکت در برنامه‌های آموزشی مراکز جهاد کشاورزی: مورد مطالعه استان مازندران

دوره 8، شماره 39، زمستان 1395، صفحه 54-66

طاهر عزیزی خالخیلی؛ حمید کریمی گوغری؛ معین اکبرپور


107. منبع‌های اطلاعات در دسترس بافندگان روستایی فرش ابریشمی شهرستان زنجان

دوره 10، شماره 44، بهار 1397، صفحه 55-73

الهام احمدی فرد؛ اسماعیل کرمی دهکردی


108. عوامل موثر بر رضامندی و وفاداری کشاورزان شهرستان الشتر از کلاس های آموزشی ترویجی

دوره 7، شماره 33، تابستان 1394، صفحه 56-72

مسعود یزدان پناه؛ فاطمه رحیمی فیض آباد


109. عامل‌های اثرگذار بر توسعه‌ی آموزش عالی پایدار از دیدگاه دانشجویان دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

دوره 11، شماره 48، بهار 1398، صفحه 57-74

یاسر محمدی؛ فیض الله منوری فرد؛ لاله صالحی؛ رضا موحدی


112. شایستگی‌های حرفه‌ای اعضای هیات علمی کشاورزی و منابع طبیعی برای آموزش تنوع زیستی

دوره 11، شماره 49، تابستان 1398، صفحه 59-70

مونا بابایی؛ حمید موحد محمدی؛ امیر علم بیگی؛ احمد رضوانفر


113. عامل‌های مؤثر بر نگرش زیست‌محیطی هنرجویان هنرستان‌های کشاورزی استان زنجان

دوره 10، ویژه نامه، 1397، صفحه 62-75

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ اسماعیل اخبار


114. رابطه بین سویگان مدرس اثر بخش با انگیزه کارآفرینی ازنظر دانشجویان آموزش و ترویج کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

دوره 8، شماره 37، تابستان 1395، صفحه 63-72

پریسا جاویدانه؛ بیژن رضایی؛ حبیب جعفری؛ هدا نجف پور


116. عامل‌های مؤثر بر رفتار نوآورانه دانشجویان آموزشکدۀ کشاورزی ساری

دوره 10، شماره 47، زمستان 1397، صفحه 67-83

امیر احمدپور؛ فاطمه سلیلی؛ محمدرضا شهرکی


117. تأثیر قابلیت فرهنگی بر سرمایه فرهنگی دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان

دوره 11، شماره 51، زمستان 1398، صفحه 69-82

امیر نعیمی؛ بهزاد رنجبر؛ فرنوش نهاوندیان


118. نقش‌آفرینی ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه کشت کلزا در شهرستان سلسله

دوره 10، شماره 46، پاییز 1397، صفحه 78-89

نرگس کاکولوند؛ سعید غلامرضایی؛ مهدی رحیمیان


123. موقعیت برنامه درسی کارآفرینی در دانشکده کشاورزی دانشگاه‌های بو‌علی سینا، رازی و کردستان

دوره 8، شماره 36، بهار 1395، صفحه 64-76

رضا موحدی؛ خدیجه حیدری ترازک؛ حشمت اله سعدی


124. ساز و کار اثرگذاری ادراک دانشجویان کشاورزی رامین خوزستان ازکیفیت خدمات آموزشی بر پیشرفت تحصیلی آنان

دوره 7، شماره 34، پاییز 1394، صفحه 65-77

فیض اله منوری فرد؛ مسعود برادران؛ لاله صالحی؛ بهنام همتی؛ میثم رافع