تعداد مقالات: 236
1. بررسی تأثیر تعادل کار و زندگی بر رضایت شغلی و تعهد حرفه ای آموزشگران کشاورزی استان تهران

دوره 9، شماره 43، زمستان 1396، صفحه 1-16

آرزو رشیدی؛ امیرحسین علی بیگی؛ علی اصغر میرک زاده


2. عامل‌های آموزشی-ترویجی موثر بر مدیریت آب کشاورزی در تولید سیب زمینی همدان

دوره 10، شماره 45، تابستان 1397، صفحه 1-19

رضا موحدی؛ فائزه گلی؛ حمید بلالی


4. نیازهای آموزشی مدیریت کارآفرینی دانشجویان دانشکده های کشاورزی غرب ایران

دوره 6، شماره 30، پاییز 1393، صفحه 3-15

خوشقدم خالدی؛ حسین آگهی؛ فرزاد اسکندری


10. سازوکارها و معیارهای کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه خبرگان کارآفرینی

دوره 8، شماره 38، پاییز 1395، صفحه 3-17

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


14. متغیر های موثر بر استفاده روستاییان شهرستان ایلام از برنامه های رادیویی ترویج کشاورزی

دوره 9، شماره 42، پاییز 1396، صفحه 3-11

خدابخش داودی نصر؛ حسین آگهی؛ امیر حسین علی بیگی


15. تاثیر آموزش‌های کاردانی علمی-کاربردی در کسب مهارت‌های شغلی دانش‌آموختگان مرکز آموزش عالی امام خمینی

دوره 10، شماره 44، بهار 1397، صفحه 3-19

ندا علیزاده؛ حسن علی پور؛ سید داود حاجی میررحیمی؛ سید جلال الدین بصام؛ عبداله مخبر؛ امیر حاجی احمدی


16. آسیب‌شناسی نشر یافته‌های پژوهشی کشاورزی

دوره 10، ویژه نامه، 1397، صفحه 3-17

مسعود بیژنی؛ فرشاد مجیدی؛ عنایت عباسی


17. رابطه میان هوش فرهنگی و گرایش کارآفرینانگی کارشناسان شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای کشاورزی استان گلستان

دوره 10، شماره 46، پاییز 1397، صفحه 3-15

بهمن خسروی پور؛ زهرا تیموری کوهسار؛ نصیبه پورفاتح


18. تاثیر آموزش های چندرسانه ای در آموزش کشاورزی شهری کرمانشاه

دوره 10، شماره 47، زمستان 1397، صفحه 3-14

سمیرا زردویی؛ عبدالحمید پاپ زن


19. تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی در بهبود یادگیری دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

دوره 11، شماره 48، بهار 1398، صفحه 3-16

رضا موحدی؛ مسعود سامیان؛ نسیم ایزدی؛ مرجان سپه پناه


20. اثربخشی آموزش‌های کسب و کار کشاورزی در کارآفرینی زنان روستایی

دوره 11، شماره 49، تابستان 1398، صفحه 3-16

نسرین رحمتی؛ ارسلان ایرجی راد؛ محمود منسوب بصیری


21. راهبردهای اصلاح محیط فیزیکی آموزش باغبانی برای هنرجویان با نیازهای ویژه

دوره 11، شماره 50، پاییز 1398، صفحه 3-18

مهدی علیخانی دادوکلایی؛ محمد چیذری؛ مسعود بیژنی؛ عنایت عباسی


23. عامل های پیش‌برنده توسعه کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان البرز

دوره 8، شماره 37، تابستان 1395، صفحه 5-20

محمد رضا محبوبی؛ عبدالرضا محمودی سرای؛ محمد مختارنیا؛ محمد شریف شریف زاده


24. دانش کارشناسان و محققان کشاورزی استان خوزستان نسبت به تغییراقلیم

دوره 9، شماره 42، پاییز 1396، صفحه 12-26

طاهره زبیدی؛ هاجر زائری؛ مسعود یزدان پناه